Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Phan Phải


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Đề tài: Tính đặc hiệu của hoạt động đột biến sau giai đoạn phôi hình thành hợp tử ở thực vật và đột biến di truyền tự nhiên với biến đổi của cấu trúc hoa.

Ngôn ngữ: Tiếng Nga

Chuyên ngành khoa học: Di truyền học nông nghiệp

Người hướng dẫn:

Năm bảo vệ: 1978

Đơn vị bảo vệ: Viện Sinh học tiến hóa, Viện Hàn lâm khoa học Liên Xô.

 

close

Thông báo