Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ khoa học Hoàng Trọng Yêm


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1934

Sinh tại huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

 1939-1945

Học Tiểu học tại Vĩnh Điện, Quảng Nam.

1945-1947

Học Trung học tại Đồng Hới, Quảng Bình.

 1947-1950

Làm việc tại xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

1950-1952
Học trường Phan Bội Châu.
1952-1953
Học trường Sư phạm Trung cấp Liên khu 4.
1953-1954
Học THPT Phan Đình Phùng.
1954-1957
Học trường Đại học Khoa học, sau đó là trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
1957-1984

- Chủ nhiệm Bộ môn Hóa Hữu cơ, trường Đại học Bách khoa Hà Nội;

- Thực tập sinh tại trường Đại học Lômônoxốp, Liên Xô (1961-1963);

- Nghiên cứu sinh tại Viện Hóa học hữu cơ Zelinsky, Liên Xô (1970-1973);

- Thực tập sinh cao cấp tại Viện Hóa học hữu cơ Zelinsky, Liên Xô (1979-1984).

1984-1989

- Chủ nhiệm Khoa Hóa - Thực phẩm, trường Đại học Bách khoa Hà Nội (1984-1987);

- Phó Bí thư Đảng ủy, trường Đại học Bách khoa Hà Nội (1987-1989).

1989-2010

- Hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa Hà Nội (1989-1994);

- Ủy viên Hội đồng Học hàm Nhà nước; Ủy viên Hội đồng Chính sách Khoa học và Công nghệ (1991-2000);

- Tổng biên tập Tạp chí Hóa học và Ứng dụng (1991-2010).