Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Bá Diến


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1955

Sinh tại Nghệ An. 

1979

Tốt nghiệp trường Đại học Tổng hợp Ba Lan.

1979-1998

- Giảng dạy tại khoa Luật quốc tế, trường Đại học Luật Hà Nội,

- Nghiên cứu sinh trường Đại học Tổng hợp Nicolai Copeenic, Cộng hòa Ba Lan (1993-1995).

Từ 2000

- Trưởng bộ môn Luật quốc tế, khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội;

- Ủy viên, thư ký Hội đồng khoa học và đào tạo, khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội (2000-2003);

- Giám đốc Trung tâm Luật biển và Hàng hải quốc tế (từ 2003);

- Trưởng ban Thanh tra nhân dân khoa Luật (2000-2009);

- Ủy viên Hội đồng khoa học Liên ngành Kinh tế- Luật kiêm Ủy viên Ban biên tập chuyên san Kinh tế- Luật, Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội (2001-2010);

- Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học và đào tạo, khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội (2003-2008).

my wife cheated now what do i do site my wife cheated now what do i do
cheat boyfriend open cheat on your boyfriend
find me a girlfriend blog.linglinzhu.com i cheated on my girlfriend and i want her back


 
close

Thông báo