Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Bùi Gia Tường


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1937

Sinh tại huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

 1943 -1946

Học trường Tiểu học Thăng Long, Hà Nội.

1948 - 1951 Diễn viên tuyên truyền Hoa Lư và võ trang tuyên truyền Tỉnh đội Bộ dân quân, tỉnh Ninh Bình.

 1951 - 1954

Học Trung học tại trường THPT Đông Sơn, THPT Tống Duy Tân, THPT Đào Đức Thông (Thanh Hóa), THPT La Văn Cầu (Ninh Bình).

1954 - 1957 Diễn viên ca nhạc tham gia đoàn văn công Sư đoàn 308.

1960 - 1965

Sinh viên trường Nhạc viện Tchaikovsky, Liên Xô.

1965 - 1968 Giảng viên dạy đàn Violoncelle tại Nhạc viện Hà Nội.
 1968 - 1970 Nghiên cứu sinh tại Nhạc viện Tchaikovsky, Liên Xô.
 1970 - 1987

- Giảng viên dạy đàn Violoncelle tại Nhạc viện Hà Nội;

- Được phong hàm Phó Giáo sư (1980).

 1987 - 1999

- Cục phó; Cục trưởng Cục Âm nhạc và Múa, Cục Nghệ thuật Biểu diễn;

- Phong hàm Giáo sư (1992).

 1999 - 2002
Giảng dạy tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.
2002 Nghỉ hưu.

 

close

Thông báo