Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Bùi Gia Tường


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ
Đề tài: Chương trình biểu diễn độc tấu đàn Violoncelle (gồm các tác phẩm Quốc tế và Việt Nam, thời gian 65 phút).

Ngôn ngữ: Tiếng Nga

Chuyên ngành khoa học: Âm nhạc

Người hướng dẫn: GS.NSND Secgay Sirinsky

Năm bảo vệ: 1970

Đơn vị bảo vệ: Nhạc viện Tchaikovsky, Liên Xô.


dating for married go married men who cheat
close

Thông báo