Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Bùi Gia Tường


Quá trình giảng dạy và đào tạo
QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ ĐÀO TẠO

Hướng dẫn Cao học: 9 luận văn Thạc sĩ (Thông tin chưa đầy đủ).

1. Trần Thị Mơ, 1998

2. Ngô Hoàng Quân, 1998.

3. Vũ Thanh Hảo, 1999.

4. Lưu Nhật Tân, 2003.

5. Lưu Hương Giang, 2010.

6. Nguyễn Thúy Anh, 2010.

7. Trịnh Thị Oanh, 2012.

8. Đào Thị Thanh Huyền, 2013.

9. Vũ Thị Hường, 2013.

 

close

Thông báo