Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Lý Hoàng Ánh


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

1964

Sinh tại Bình Định.

1982 - 1986
Sinh viên trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh.
1986 - 2000

- Giảng viên Khoa Kế toán trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh;

- Nghiên cứu sinh trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (1994 - 1998);

- Giảng viên Khoa Tiền tệ và Thị trường Tài chính trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh.

2002 - 2009

- Giảng viên Khoa Tiền tệ và và Thị trường Tài chính trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh;

- Phong hàm Phó Giáo sư (2009).

2010 - 2011
Trưởng phòng Tài chính Kế toán, trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh.

 2011 - 2012

Phó Hiệu trưởng trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh.

 Từ 2013

Hiệu trưởng trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh.


cheat boyfriend allpaul.com cheat on your boyfriend