Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Lý Hoàng Ánh


Quá trình giảng dạy và đào tạo
QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ ĐÀO TẠO

Hướng dẫn Cao học: 81 luận văn Thạc sĩ (Thông tin chưa đầy đủ).

1. Trần Thế Sao, "Kiểm soát lạm phát góp phần ổn định kinh tế vĩ mô Việt Nam giai đoạn 2006-2010", 2004.       

2. Nguyễn Thị Thanh, "Điều hành Lãi suất cơ bản ổn định tiền tệ ở Việt Nam", 2005.

3. Nguyễn Tấn An, "Quản trị rủi ro tín dụng trong hệ thống ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam trong môi trường thông tin bất cân xứng", 2005.    

4. Hoàng Gia Quang, "Cơ chế điều hành tỉ giá hối đoái của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay", 2005.

5. Trần Ngọc Hải, "Giải pháp thực hiện cam kết về mở cửa thị trường của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế", 2006.

6. Nguyễn Khánh Toàn, "Giải pháp phát triển hoạt động tín dụng của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế", 2006.   

7. Lê Hoàng Tuân, "Nâng cao hiệu quả tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam", 2007.   

8. Lương Chí Hùng, "Nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP ngoại thương thành phố Hồ Chí Minh", 2008.

9. Nguyễn Thị Tuyết Nhung, "Phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng phục vụ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại thành phố Hồ Chí Minh", 2008.       

10. Ngô Ánh Tuyết, "Phát triển quỹ đầu tư chứng khoán ở Việt Nam", 2008.   

11. Trần Sơn Nam, "Chiến lược phát triển Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Tín đến năm 2013", 2008.    

12. Nguyễn Kỳ Giang, "Chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Techcombank đến năm 2013", 2008.       

13. Nguyễn Hoài Nam, "Chiến lược phát triển dịch vụ thẻ Ngân hàng Vietcombank đến năm 2015", 2008.

14. Nguyễn Quốc Bảo Anh, "Xây dựng chiến lược quản trị rủi ro tín dụng cho hệ thống Ngân hàng Thương mại Việt Nam", 2008.       

15. Trần Văn Bình, "Chiến lược nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần ngoại thương - Chi nhánh Sóng thần (2008-2010)", 2008.

16. Võ Thanh Nam, "Chiến lược kinh doanh Ngân hàng Eximbank", 2008.    

17. Trần Khải, "Chiến lược phát triển Hoạt động kinh doanh Sacombank Cần Thơ giai đoạn 2009-2013", 2008.   

18. Bùi Thị Thanh Long, 2009.

19. Vũ Mạnh Tư, "Quyền chọn tiền tệ và chứng khoán thực trạng và giải pháp cho sự phát triển của thị trường tài chính Việt Nam", 2009.       

20. Nguyễn Thị Thủy, "Giải pháp hạn chế rủi ro trong thanh toán quốc tế tại Việt Nam", 2009.       

21. Phạm Khắc Khoan, "Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Việt Nam đáp ứng quá trình hội nhập kinh tế quốc tế", 2009.       

22. Nguyễn Xuân Tuyến, "Mở rộng tín dụng phục vụ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh tỉnh Bình Định", 2009.

23. Nguyễn Thị Cúc Hường, "Nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Tiền Giang", 2009.       

24. Nguyễn Bảo Lâm, "Nâng cao hiệu quả tín dụng tại ngân hàng CSXH tỉnh Tiền Giang", 2009.       

25. Nguyễn Thị Thu Hà, "Sáp nhập và mua lại Ngân hàng thương mại Việt Nam", 2009.   

26.Nguyễn Thành Quốc Thái, "Chiến lược phát triển sàn giao dịch hàng hóa Việt Nam đến năm 2015", 2009. 

27. Nguyễn Quốc Hữu, "Chiến lược kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - chi nhánh Đồng Nai", 2009.

28. Lê Hòa Thuận, "Chiến lược phát triển ngân hàng Techcombank – Chi nhánh Phú Mỹ Hưng (2010-2016)", 2009.

29. Lê Thị Thanh Huyền, "Dạng hóa sản phẩm cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội", 2010.   

30. Phạm Hồng Kỳ, "Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân khu vực miền Đông Nam Bộ", 2010.       

31. Đỗ Hoàng Anh, "Chiến lược phát triển tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng BIDV", 2010.       

32. Bùi Lan Hương, "Quản trị quan hệ khách hàng (CRM) tại Ngân hàng MB Đồng Nai", 2010.

33. Phạm Bảo Quốc Hương, "Định hướng phát triển dịch vụ thẻ “Make Taylor” tại Ngân hàng ACB", 2010.

34. Lê Tùng Minh, "Phân tích chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần kinh doanh thủy hải sản Sài Gòn (APT)", 2010.       

35. Phụng Võ Hồng Nguyệt, "Xây dựng chiến lược Ngân hàng Vietabank (2011-2015)", 2010.       

36. Hoàng Kiều Phong, "Quản trị chiến lược kinh doanh của Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam 2010 (2010-2015)", 2010.

37. Ngô Tấn Phúc, "Chiến lược huy động vốn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận năm 2011-2015", 2010.       

38. Nguyễn Hoài Phương, "Chiến lược phát triển kinh doanh thẻ của Ngân hàng Ngoại thương thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2015", 2010.   

39. Hoàng Thị Mai Thanh, "Chiến lược phát triển ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương - Chi nhánh Cần Thơ (2010-2015)", 2010.       

40. Nguyễn Thị Thanh, "Chiến lược phát triển Ngân hàng Seabank đến năm 2015", 2010.       

41. Đào Văn Nghiệp, "Chiến lược thẩm định cho vay của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An đến năm 2020", 2010.       

42. Huỳnh Anh Tuấn, "Chiến lược phát triển Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020", 2010.           

43. Lưu Xuân Thảo, "Chiến lược thẩm định cho vây của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam", 2011.   

44. Nguyễn Thị Thanh Phương, "Phát triển dịch vụ phi tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam", 2011.       

45. Trần Thị Tuyết Trang, "Định giá giá trị cổ phần ngân hàng niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (khảo sát thực tế tại một số ngân hàng niêm yết trên địa bàn TP.HCM)", 2011.   

46. Lê Thị Khánh Hưng, "Phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long", 2011.

47. Trần Ngọc Oanh, "Tín dụng ngân hàng đối với các doanh nghiệp Việt Nam sau cổ phần hóa", 2011.

48. Hà Thị Xuân Đào, "Chiến lược phát triển Ngân hàng Vietinbank giai đoạn 2012-2017", 2011.       

49. Ngô Thị Phương Dung, "Chiến lược phát triển Ngân hàng SHB giai đoạn 2012-2017", 2011.

50. Nguyễn Hoài Thanh, "Nâng cao hiệu quả tín dụng tại Ngân hàng CSXH tỉnh Bến Tre", 2011.       

51. Trần Đinh Tỵ, "Tín dụng Ngân hàng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở việt Nam", 2012.       

52. Nguyễn Đình Hảo, "Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam", 2012.

53. Đinh Thị Liên, "Định mức tín nhiệm mang tính khoa học hệ thống tại Việt Nam", 2012.

54. Thân Ngọc Hiếu, "Chiến lược phát triển Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đến năm 2016", 2012.

55. Đặng Văn Kiên, "Chiến lược kinh doanh Ngân hàng Thương mại Cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam đến năm 2020", 2012.       

56. Trương Thị Ánh Tuyết, "Phân tích, đánh giá chiến lược phát triển Ngân hàng Agribank đến năm 2020", 2012.   

57. Tôn Thị Ngọc Phượng, "Chiến lược phát triển Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến năm 2015", 2012.   

58. Nguyễn Thanh Lâm, "Tín dụng đối với người nghèo ở nông thôn trên địa bàn tỉnh tiền Giang", 2012.   

59. Nguyễn Thị Kim Phượng, "Huy động vốn từ khách hàng cá nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh của Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam", 2012.

60. Đào Thị Khánh Vân, "Quản trị Tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Tiền Giang", 2012.

61. Ngô Thị Thanh Thảo, "Phát triển dịch vụ ngân hàng tại các chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần công thương trên địa bàn Đồng bằng sông Cửu Long", 2012.

62. Đỗ Việt Quỳnh Anh, "Phát triển kinh doanh ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam", 2012.

63. Nguyễn Thị Thanh Bình, "Nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra, giám sát của ngân hàng Việt Nam", 2012.   

64. Ngô Thị Minh Châu, "Quản trị rủi ro hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam", 2013.       

65. Trần Ngọc Ái Chi, "Định hướng thành lập tập đoàn tài chính ngân hàng tại Việt Nam", 2013.       

66. Ngô Mã Quốc Chương, "Phân tích chi phí hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam - chi nhánh Sóc Trăng", 2013.       

67. Hà Quang Cường, "Hiệu quả bán chéo sản phẩm dịch vụ tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín - chi nhánh Gò Vấp", 2013.       

68. Nguyễn Thị Thùy Dương, "Quan hệ giữa bội chi Ngân sách nhà nước với tỷ lệ lạm phát ở Việt Nam", 2013.

69. Trần Lam Thùy Dương, "Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách tại ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Bến Tre", 2013.       

70. Nguyễn Thị Phương Dung, "Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam", 2013.     

71. Đỗ Nguyễn Thị Mỹ Dung, "Tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Á - Chi nhánh Hồ Chí Minh", 2013.

72. Lê Thị Ngọc Dung, "Phát triển sản phẩm dịch vụ Ngân hàng Thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh tỉnh Tiền Giang", 2013.

73. Nguyễn Thị Hồng Giang, "Phân tích hiệu quả hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam", 2014.

74. Hoàng Thị Hoài, "Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam", 2014.

75. Trần Ngọc Hưng, "Tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam thời kỳ kinh tế suy giảm", 2014.       

76. Đỗ Duy Khánh, "Nâng cao hiệu quả quản trị Tài sản có rủi ro tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam", 2014.       

77. Phạm Thị Kim Lan, "Tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phục vụ phát triển các làng nghề trên địa bàn tỉnh Bến Tre", 2014.

78. Nguyễn Thị Nhật Linh, "Thu hút dòng tiền cho thị trường chứng khoán Việt Nam", 2014.   

79. Phạm Vũ Linh, "Quản trị rủi ro cho thuê tài chính trong hoạt động cho thuê tài chính tại công ty cho thuê tài chính Ii-Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam", 2014.       

80. Nguyễn Hạnh Linh, "Hoạt động giám sát từ xa của ngân hàng nhà nước đối với các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh", 2014.

81. Nguyễn Thị Thùy Ngân, "Nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam thông qua hoạt động sáp nhập và mua lại", 2014.

Hướng dẫn Nghiên cứu sinh: 3 luận án Tiến sĩ.

1. Phạm Khắc Khoan, "Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Việt Nam đáp ứng quá trình hội nhập kinh tế quốc tế", 2009.   

2. Đinh Thị Liên, "Định mức tín nhiệm mang tính khoa học hệ thống tại Việt Nam". 2012.            
            
3. Phan Thị Hằng Nga, "Năng lực tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam", 2013.