Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Lý Hoàng Ánh


Các đề tài nghiên cứu

1. Nghiên cứu nhu cầu đào tạo của giảng viên và cán bộ quản lý tại trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh. Đề tài cấp Trường Đại học, mã số CS2004-108-78, 1995. Lý Hoàng Ánh (Chủ nhiệm).

2. Giữ vững chủ quyền quốc gia trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Đề tài do Ửy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quản lý, 2005. Lý Hoàng Ánh (Tham gia).

3. Giải pháp tổ chức thanh toán trong giao dịch mua bán giấy tờ có giá trên thị trường tài chính Việt Nam. Đề tài cấp Cơ sở, 2006. Lý Hoàng Ánh (Tham gia).   

4. Cải tiến phương pháp giảng dạy và học môn Thị trường chứng khoán tại trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh. Mã số CS.2006-22-79, 2007. Lý Hoàng Ánh (Chủ nhiệm).

5. Một số giải pháp tiếp cận thị trường của hệ thống Ngân hàng Thương mại Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế 2005 – 2015. Mã số CS.2005, 2007. Lý Hoàng Ánh (Chủ nhiệm).   

6. Giải pháp phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng mới phục vụ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại thành phố Hồ Chí Minh. Mã số CS 2007 – 22 – 82, 2008. Lý Hoàng Ánh (Chủ nhiệm).                

7. Đánh giá năng lực cung ứng vốn của các Ngân hàng Thương mại cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Đề tài cấp Thành phố, 2012. Lý Hoàng Ánh (Tham gia).

8. Xây dựng chương trình đào tạo chuyên ngành tài chính ngân hàng hệ Đại học chính quy. Mã số CT-0112-06, 2012. Lý Hoàng Ánh (Chủ nhiệm).           

9. Xây dựng chương trình đào tạo chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán hệ Đại học chính quy. Mã số CT-0112-10, 2012. Lý Hoàng Ánh (Chủ nhiệm).   

10. Nghiên cứu lộ trình và các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho các Doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Cần Thơ sau khi Việt Nam gia nhập WTO và sau thời kỳ khủng hoảng kinh tế thế giới. Đề tài cấp Thành phố, 2012. Lý Hoàng Ánh (Tham gia).       

11. Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Đồng Tháp. Mã số CT-1106-22, 2012. Lý Hoàng Ánh (Chủ nhiệm).   

12. Hội nhập quốc tế của ngân hàng thương mại Việt Nam đến năm 2020. Mã số CT-0-12, 2013. Lý Hoàng Ánh (Chủ nhiệm).

13. Đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cấp cơ sở ở Việt Nam. Mã số CT-0-12, 2013. Lý Hoàng Ánh (Chủ nhiệm).   

14. Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong lĩnh vực ngân hàng - Định hướng và giải pháp. Mã số DTNH28/NCKH, 2013. Lý Hoàng Ánh (Chủ nhiệm).           

15. Phát triển Kinh tế - Xã hội bền vững cụm dân cư 33 Đồng Phú, Bình Phước. Mã số CT-0-12, 2013. Lý Hoàng Ánh (Chủ nhiệm).