Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Lý Hoàng Ánh


Các bài báo nghiên cứu

1. Một số suy nghĩ về hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại. Lý Hoàng Ánh. Tạp chí Khoa học Ngân hàng, Viện Khoa học Ngân hàng, 5-1995.

2. Chiến lược huy động vốn của Ngân hàng Thương mại. Lý Hoàng Ánh. Tạp chí Ngân hàng, số 12, 1996.

3. Hoạt động sáng tạo của giáo viên và học sinh trong quá trình dạy và học đại học ở Việt Nam. Lý Hoàng Ánh. Tạp chí Khoa học và Nghiệp vụ ngân hàng, số 11, 1997.   

4. Quá nhiều phương tiện lưu thông. Lý Hoàng Ánh. Tạp chí Thương mại Việt Nam, số 2, 2-1998.       

5. Những khó khăn của việc huy động vốn. Lý Hoàng Ánh. Tạp chí Việt nam - Đông Nam Á ngày nay, số 6, 3-1998.               

6. Vietnam with the Southeast Asian moneytary Crisis. Ly Hoang Anh. Vietnam Bankinh Review, No 10, 1998.

7. Chất lượng dịch vụ tốt sẽ giúp ngân hàng vượt qua khó khăn, thử thách hiện nay. Lý Hoàng Ánh. Tạp chí Ngân hàng, số 9, 5-1998.   

8. High Quality Service will Help Banks eVietnam with the Southeast Asian moneytary crisis. Ly Hoang Anh. Vietnam Bankinh Review, No 10, 1998.

9. Những biện pháp an toàn cho ngân hàng Việt nam sau cơn khủng hoảng tài chính – tiền tệ khu vực. Lý Hoàng Ánh. Tạp chí Ngân hàng, số 20, 1998.

10. Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo cải cách nhà nước và pháp luật. Lý Hoàng Ánh. Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng, 1-2000.

11. Marketing ngân hàng qua các giai đoạn phát triển. Lý Hoàng Ánh. Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ, số 19, 10-2000.

12. Để hình thành Thị trường chứng khoán Việt Nam. Lý Hoàng Ánh. Tạp chí Ngân hàng, 4-2000.        

13. Giải pháp thúc đẩy sự phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam. Lý Hoàng Ánh. Tạp chí Ngân hàng, 7-2001.    

14. Vì sự phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam. Lý Hoàng Ánh. Tạp chí Chứng khoán Việt Nam, 8-2001.

15. Tự do hóa tài chính và hội nhập quốc tế về Ngân hàng góp phần hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam. Lý Hoàng Ánh. In trong: Kỷ yếu Hội thảo Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, 2003.   

16. Giải pháp tiếp tục phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam. Lý Hoàng Ánh. Tạp chí Chứng khoán Việt Nam, số 2, 2-2003.   

17. Phân tích báo cáo tài chính. Lý Hoàng Ánh. Tạp chí Chứng khoán Việt Nam, 3-2003.

18. Lòng tin của nhà đầu tư đối với Thị trường Chứng khoán. Lý Hoàng Ánh.  Tạp chí Chứng khoán Việt Nam, 4-2004.   

19. Một số giải pháp xây dựng và phát triển Quỹ đầu tư chứng khoán ở Việt Nam. Lý Hoàng Ánh. Tạp chí Ngân hàng, 5-2004.   

20. Xử lý nợ tồn đọng của hệ thống Ngân hàng Thương mại Việt Nam. Lý Hoàng Ánh. Tạp chí Tài chính, số 476, 6-2004.   

Trang 1 trong 3Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  Tiếp   Cuối