Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Trịnh Kim Vinh


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1932

Sinh tại Hà Nội.

1945-1946 Cán bộ phụ nữ công tác bình dân học vụ "diệt giặc dốt", vận động và dạy học.

 1947-1951

- Cán bộ phòng Hội Văn nghệ Việt Nam;

- Học Mỹ thuật khóa Kháng chiến tại chiến khu Việt Bắc.

1951-1953

Cử nhân sư phạm tại Khu học xá Nam Ninh, Trung Quốc.

1953-1954

- Cán bộ Ty Giáo dục tỉnh Tuyên Quang;

- Hiệu trưởng trường cấp 1 Lý Nhân, Tuyên Quang.

1955-1969

- Giáo viên trường Tiểu học Thanh Oai, Hà Tây;

- Giáo viên cấp 2 tại Hà Nội;

- Giáo viên trường Sư phạm Nhạc họa;

- Chi hội trưởng Chi hội sinh viên, trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội.

 1970-1974

- Nghiên cứu sinh tại Cộng hòa Dân chủ Đức;

- Chủ nhiệm khoa Đồ họa tạo hình, trường Cao đẳng Mỹ thuật Hà Nội (1974).

 1975-1995

- Hiệu phó trường Đại học Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh;

- Chủ nhiệm Khoa Đồ họa tạo hình, trường Đại học Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh;

- Phong hàm Phó Giáo sư (1991);

- Ủy viên Ban chấp hành Hội Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh.

1996-2000 Ủy viên Ban chấp hành Hội Hữu nghị Việt - Đức thành phố Hồ Chí Minh.

 

so your wife cheated go my wife cheated now what do i do