Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Trịnh Kim Vinh


Các bài báo nghiên cứu

1. Giết giặc trừ gian, Bắc Nam mau thống nhất. Trịnh Kim Vinh. In trong: Tuyển tập chung của Hội Mỹ thuật Việt Nam, 1953.

2. Đòi thư tín Bắc Nam. Trịnh Kim Vinh. Báo Nhân dân, 1958.

3. Nhà máy xi măng Hải Phòng. Trịnh Kim Vinh. Phim chiếu màn ảnh rộng Hà Nội, 1960.

4. Gang ra lò. Trịnh Kim Vinh. Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, 1972.

5. Đế quốc Mỹ là rắn độc. Trịnh Kim Vinh. Báo Nhân dân, Tuần báo Văn nghệ Hà Nội, 1966; Báo nước Đức mới, 1973.

6. Nữ du kích gác máy bay. Trịnh Kim Vinh. Báo nước Đức mới, 1973.

7. Mỏ than lộ thiên ở Cẩm Phả. Trịnh Kim Vinh. Báo nước Đức mới, 1973.

8. Lúa về trên đường kênh; Thiếu nhi đi học trong thời chiến; Nữ tự vệ; Đúc khuôn lưỡi cày; Phụ nữ nội trợ miền núi; Thanh niên xung phong cứu cầu; Ngày chủ nhật; Phong cảnh Thái Bình. Trịnh Kim Vinh. 1973.

9. Cảnh góc phố tỉnh Hmenau. Trịnh Kim Vinh. 1974; 1996.

10. Cảnh Khánh Hội. Trịnh Kim Vinh. Báo Văn hóa nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh, 1978.

11. Suy nghĩ về đồ họa. Trịnh Kim Vinh. Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, số 8, 1978.

12. Tình quê hương. Trịnh Kim Vinh. Báo Quân đội Nhân dân, 1993.

13. Mùa xuân thống nhất. Trịnh Kim Vinh. Tạp chí Văn hóa nghệ thuật Việt Nam, 1993.

14. Mạn đàm về lá trung quân. Trịnh Kim Vinh. Báo Thể thao Văn hóa, 1998.

15. Rước dâu cổ truyền. Trịnh Kim Vinh. 1999.

16. Quốc tế phụ nữ 8-3-1999. Trịnh Kim Vinh. Báo Thanh niên, 1999.

17. Chân cột vô tuyến Đà Lạt. Trịnh Kim Vinh. Báo Sài Gòn giải phóng, 1999.

18. Điện khí hóa Đà Lạt. Trịnh Kim Vinh. Báo Thể thao Văn hóa, 1999.

19. Chia tay miền núi. Trịnh Kim Vinh. In trong: Tranh nghệ thuật, Đại học Mỹ thuật Hà Nội, 1999.

20. Dân tộc và hiện đại trong nghệ thuật tạo hình.Trịnh Kim Vinh. Hội nghị khoa học của Viện Nghiên cứu Mỹ thuật.

21. Vấn đề đào tạo cán bộ mỹ thuật. Trịnh Kim Vinh. Hội nghị đào tạo, Bộ Văn hóa thông tin.

close

Thông báo