Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hiệu


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1976

Sinh tại huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

 1996

Tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Hà Nội.

Từ 1997

- Công tác tại Khoa Địa lý; Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường kiêm Bí thư liên Chi đoàn Khoa Địa lý, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội;

- Bảo vệ luận văn Thạc sĩ tại Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội (2002);

- Phó Chủ nhiệm Bộ môn Địa mạo, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội (Từ 2004);

- Bảo vệ luận án Tiến sĩ tại Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội (2008);

- Phó Chủ nhiệm Khoa Địa lý, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội (Từ 2009);

- Phong hàm Phó Giáo sư (2011).


dating for married link married men who cheat