Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hoán


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

1916

Sinh tại Hà Đông (nay  thuộc Hà Nội).

 Trước 1937

Học phổ thông.

 1937-1955

- Vừa học vừa làm tại Nhật (1937-1938);

- Vừa học vừa làm tại Pháp (1938-1955);

- Bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ về Hóa học tại Paris, Pháp (1954);

- Làm việc tại phòng thí nghiệm Hóa học của GS Bửu Hội (1954-1955).

 1956-1978

 - Chủ nhiệm Khoa Hóa - Vạn, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (1956-1960);

- Chủ nhiệm Khoa Hóa học, kiêm Chủ nhiệm Bộ môn Hóa hữu cơ (từ 1961);

- Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Trưởng ban Hóa học của Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước;

- Chủ nhiệm Tạp chí Hóa học;

- Mất tại Đức (1978).

close

Thông báo