Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

1951

Sinh tại Hà Nam.

 Trước 1968

Học sinh phổ thông.

1968-1973 Sinh viên Khoa Khách sạn – Du lịch, trường Đại học Thương mại.

 1973-1979

Giảng viên Khoa Khách sạn – Du lịch, trường Đại học Thương mại.

 1979-1981

Thi đỗ Nghiên cứu sinh và học tiếng Nga và tiếng Anh tại trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội.

1981-1985 Nghiên cứu sinh tại Bungari. Bảo vệ luận án Phó Tiến sĩ.
Từ 1986

- Giảng viên Khoa Khách sạn – Du lịch, trường Đại học Thương mại (1986-1999);

- Học tại trường Kinh doanh châu Âu, Cộng hòa Pháp (1991-1992);

- Phụ trách Bộ môn, Phó Chủ nhiệm Khoa Khách sạn – Du lịch;

- Hiệu trưởng trường Đại học Thương mại (Từ 1993);

- Bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ kinh tế (1995);

- Phong hàm Phó Giáo sư (1996).

- Ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa VIII, IX, X, XI;

- Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Đại biểu Quốc hội khóa XIII (tỉnh Hà Nam);

- Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung Ương;

- Chủ tịch Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam;

- Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương.

 

cheat boyfriend i cheat on my boyfriend cheat on your boyfriend