Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Khoa học Nguyễn Trâm


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1935

Sinh tại thành phố Hà Nội.

1956 - 1959 Sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

 1959 - 1966

Cán bộ giảng dạy tại Bộ môn Cầu, Khoa Xây dựng, trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

 1967 - 1970

Nghiên cứu sinh tại Đại học cầu đường Mátxcơva, Liên Xô.

1970 - 1979

Phó Chủ nhiệm khoa Cầu đường kiêm Phó Chủ nhiệm bộ môn Cầu hầm, trường Đại học Xây dựng.

1980 - 1984

Thực tập sinh cao cấp tại Đại học cầu đường Mátxcơva, Liên Xô. 

1985 - 1990

- Chủ nhiệm Khoa Sau Đại học, kiêm Chủ nhiệm Bộ môn Cầu hầm, trường Đại học Xây dựng;

- Uỷ viên sáng lập Hội Cầu đường Việt Nam (1987);

- Phó Chủ tịch Hội Cầu đường Việt Nam.

1990 - 1995
Chuyên gia giáo dục tại Đại học USTO, Algérie.
1996 - 1997
Kỹ sư  thiết kế liên doanh tư vấn TK JPR (Dự án Khôi phục 8 cầu đường sắt).
1997 - 2002

- Chủ nhiệm Bộ môn Kết cấu thép gỗ, trường Đại học Kiến trúc Hà Nội;

- Phó Chủ nhiệm Khoa Kiến trúc Công trình, trường Đại học Dân lập Phương Đông (1997 - 2002);

- Trưởng ngành Cầu hầm, Khoa Kiến trúc Công trình, trường Đại học Dân lập Phương Đông (Từ 1999);

- Giảng viên lớp cầu Pháp, trường Đại học Giao thông Vận tải (1999 - 2010);

- Giám đốcTrung tâm Tư vấn, Thực nghiệm và Chuyển giao Công nghệ, trường Đại học Kiến trúc Hà Nội (2002 - 2012);

- Phong hàm Giáo sư (2004);

- Uỷ viên Hội đồng Khoa học của Hội khoa học kỹ thuật Cầu đường Việt Nam.


cheat boyfriend open cheat on your boyfriend
close

Thông báo