Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Khoa học Nguyễn Trâm


Các đề tài nghiên cứu

1. Thiết kế thi công cầu Phủ Lỗ ứng dụng lực trước. Nguyễn Trâm (Tham gia).

2. Thiết kế luận chứng và chi tiết quy hoạch cầu Thăng Long. Nguyễn Trâm (Tham gia).

3. Thiết kế và hướng dẫn công nghệ mới về “cầu bê tông cốt thép bán lắp ghép”. Nguyễn Trâm (Chủ nhiệm).

4. Ứng dụng công nghệ mới trong kết cấu và tự động hoá thiết kế cầu. Nguyễn Trâm (Tham gia).

5. Nghiên cứu hệ liên hợp cho kết cấu mái nhịp lớn. Đề tài cấp Bộ. Nguyễn Trâm  (Tham gia).

6. Nghiên cứu nâng cao năng lực thiết kế các công trình đặc biệt trong Xây dựng - Nhà cao tầng và nhà khẩu độ lớn. Đề tài cấp Bộ. Nguyễn Trâm (Đồng Chủ nhiệm).

7. Nghiên cứu kết cấu, kiến trúc và công nghệ cho công trình cầu trong các đô thị Việt Nam. Đề tài cấp Bộ. Nguyễn Trâm (Chủ nhiệm).

9. Thiết kế kết cấu giàn tinh thể mái nhịp lớn của Cung Thể thao Quần Ngựa Hà Nội. Nguyễn Trâm (Tham gia).

10. Giải pháp kết cấu lõi Tư­ợng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ. 2004. Nguyễn Trâm (Chủ nhiệm).

11. Phư­ơng án kết cấu Tháp truyền hình thành phố Vũng Tàu. 2005. Nguyễn Trâm (Chủ nhiệm).

12. Thiết kế lắp đặt cột tháp kỹ thuật trong đô thị. Đề tài cấp Bộ, 2008. Nguyễn Trâm (Chủ nhiệm).

close

Thông báo