Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Phan Ngọc Liên


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1930

Sinh tại huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

Trước 1950 Học sinh phổ thông.

 1950-1954

Giáo viên Phổ thông cấp II.

1954-1957 Sinh viên Khoa Văn -Sử, trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

 1957-2003

- Cán bộ giảng dạy trường Đại học Sư phạm Hà Nội;

- Nghiên cứu sinh tại trường Đại học Sư phạm Lênin (1961-1965);

- Phó trưởng đoàn chuyên gia Việt Nam tại Đại học Sư phạm Lào (1973-1977);

- Chủ nhiệm Khoa Lịch sử, Bí thư Đảng ủy trường Đại học Sư phạm Hà Nội (1986-1991);

- Phong hàm Giáo sư Giáo dục học (1991).

Từ 2003

- Nghỉ hưu;

- Mất tại thành phố Hồ Chí Minh (2009).

close

Thông báo