Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Cảnh


Quá trình giảng dạy và đào tạo
QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ ĐÀO TẠO

Hướng dẫn Cao học: 10 luận văn Thạc sĩ (Thông tin chưa đầy đủ).

1. Nguyễn Chánh Hoàng, "Phân tích giới hạn nền công trình dùng phương pháp phần tử hữu hạn trơn dựa trên cạnh và tối ưu toán học".

2. Đoàn Thị Mỹ Thùy, "Phân tích giới hạn cho tấm dày Mindlin – Reissner bằng phương pháp phần tử hữu hạn trơn dựa trên cạnh ES-FEM".

3. Vilakorm, "Phân tích cơ cấu gẫy đổ của tấm sàn dùng phương pháp tối ưu sự phân bố các đường bất liên tục".

4. Nguyễn Thành Nhơn, "Phân tích giới hạn cho tấm dày Mindlin – Reissner bằng phương pháp phi phần tử EFG".

5. Nguyễn Hoàng Phương, "Phân tích giới hạn tấm sàn bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn Nielsen".

6. Liêu Xuân Quí, "Phân tích ứng xử của vật thể rắn chịu tác động của cơ lưu chất bằng phương pháp phần tử hữu hạn trơn dựa trên cạnh".

7. Hồ Lê Huy Phúc, "Tính toán giới hạn cận trên tấm sàn BTCT theo tiêu chuẩn Nielsen dùng phương pháp EFG".

8. Ngô Trung Chánh, "Phân tích giới hạn cận dưới tấm sàn BTCT dùng phần tử Morley & tiêu chuẩn Nielsen".

9. Đặng Duy Khang, "Tính toán đồng nhất hóa bằng phương pháp multi-scale đối với vật liệu ứng xử đàn dẻo".

10. Nguyễn Kim Ngân, "Phân tích giới hạn nền công trình theo tiêu chuẩn Mohr-Coulomb và CSFEM".

 

so your wife cheated married and wanting to cheat my wife cheated now what do i do
my wife cheated now what do i do want wife to cheat my wife cheated now what do i do
dating for married link married men who cheat