Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Ngọc Bích.


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1968

Sinh tại huyện Bình Thủy, tỉnh Cần Thơ.

1994

Tốt nghiệp chuyên ngành Chăn nuôi thú y, Đại học Cần Thơ.

1994 - 1995

Cán bộ giảng dạy, Khoa Thú y, Đại học Cần Thơ.

 1995 - 1999

Học Cao học chuyên ngành Thú y, Đại học Quốc gia Thú y Toulouse, Pháp.

1999 - 2004 Giảng viên Bộ môn Thú y, Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng, Đại học Cần Thơ.
2004 - 2008 Nghiên cứu sinh tại Viện Đại học Toulouse III, Paul Sabatier, Đại học Quốc gia Thú y Toulouse, Pháp.
Từ 2008

- Cán bộ giảng dạy Bộ môn Thú y, Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng, Đại học Cần Thơ;

- Phong hàm Phó Giáo sư (2013).


clinic of abortion go scraping of the uterus