Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Ngọc Bích.


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Đề tài: Virose immunodépressives des Palmipefdes : Approches moléculaires appliquées au diagnostic et l’épidémiologie du Goose Hemorrhagic polyomavirus (GHPV) et du Duck Enteritis Virus (DEV).

Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

Chuyên ngành khoa học: Miễn dịch học

Người hướng dẫn:

Năm bảo vệ: 2008

Đơn vị bảo vệ: Viện Đại học Toulouse III - Paul Sabatier, Đại học Quốc gia Thú y Toulouse, Pháp.


so your wife cheated married and wanting to cheat my wife cheated now what do i do