Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Ngọc Bích.


Các đề tài nghiên cứu

1. Điều tra và lập bản đồ dịch tễ bệnh lở mồm long móng, dịch tả heo và dịch tả vịt tại tỉnh Cần Thơ. Đề tài cấp Tỉnh, 6-2005. Trần Ngọc Bích (Tham gia). 

2. Khảo sát bệnh salmonella trên đàn vịt, vịt xiêm và ngỗng nuôi tại tỉnh Hậu Giang và xác định một số chủng Salmonella chủ yếu trong sản phẩm thuỷ cầm có liên quan đến ngộ độc thực phẩm ở người. Đề tài cấp Trường Đại học Cần Thơ, 4-2012. Trần Ngọc Bích (Chủ nhiệm).

3. Nghiên cứu sử dụng kháng thể thụ động (KTG) trong phòng-trị bệnh Gumboro trên đàn gà địa phương và gà ngoại nhập nuôi thịt. Đề tài cấp Trường Đại học Cần Thơ, 11-2012. Trần Ngọc Bích (Chủ nhiệm).

4. Tình hình bệnh Salmonellosis trên đàn thủy cầm (vịt ta, vịt siêu thịt, vịt xiêm) nuôi tại tỉnh Hậu Giang và xác định 2 chủng S.enteritidis và S. typhimurium chủ yếu gây ngộ độc thực phẩm ở người. Đề tài cấp Tỉnh, 7-2012. Trần Ngọc Bích (Chủ nhiệm).

5. Đánh giá hiệu quả sử dụng kháng huyết thanh và vaccine trong phòng ngừa bệnh Newscatle trên đàn gà thịt tại tỉnh Hậu Giang. Đề tài cấp Trường Đại học Cần Thơ, 9-2012. Trần Ngọc Bích (Tham gia).

6. Khảo sát khả năng đáp ứng miễn dịch đối với vaccine cúm gia cầm H5N1 của một số giống gà thả vườn tại nông hộ. Đề tài cấp Trường Đại học Cần Thơ, 12-2012. Trần Ngọc Bích (Tham gia).

7. Phục tráng và xây dựng mô hình chăn nuôi giống gà tàu vàng tại tỉnh Cà Mau. Đề tài cấp Tỉnh, 11-2014. Trần Ngọc Bích (Chủ nhiệm).