Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ khoa học Lê Văn Căn


Sách đã xuất bản

1. Đất. Lê Văn Căn (Dịch). H- Nông thôn, 1956.

2. Phân hoá học tính chất và công dụng. Lê Văn Căn. H- Nông thôn, 1960.

3. Kỹ thuật trồng chuối, dứa, gấc, đu đủ. Đồng tác gả. H- Nông thôn, 1960.

4. Hỏi đáp về phốt phát nội địa. Lê Văn Căn. H- Nông thôn, 1961. 

5. Đất nước Việt Nam và vấn đề Supe Lân. Lê Văn Căn, H.Pagel. H- Khoa học, 1961.

6. Kinh nghiệm sử dụng phân hoá học. Lê Văn Căn. H- Khoa học, 1961.

7. Khái niệm về đất chua và biện pháp bón vôi. Lê Văn Căn, Pagl. H- Khoa học, 1961.

8. Hỏi đáp về bón vôi. Lê Văn Căn. H- Nông thôn, 1961.

9. Đất chua và bón vôi. Lê Văn Căn, H.Pagel. H- Khoa học, 1962.

10. Phân đạm và cách sử dụng. Lê Văn Căn. H- Nông thôn, 1965.

11. Hiệu lực phôtphorit bón cho lúa ở miền Bắc Việt Nam. Lê Văn Căn. H- Khoa học, 1966.

12. Sử dụng phân bón trong hoàn cảnh kháng chiến hiện nay. Lê Văn Căn. H- Khoa học, 1967.

13. Phân đạm và cách sử dụng. Lê Văn Căn. H- Nông thôn, 1968.

14. Nông hoá học. Đồng tác giả. H- Khoa học, 1968.

15. Kinh nghiệm 12 năm sử dụng phân hoá học ở miền Bắc Việt Nam. Lê Văn Căn. H- Khoa học, 1968.

16. Giá trị một số nguồn phân lân địa phương. Lê Văn Căn. H- Giáo dục, 1968.

17. Hỏi đáp về phân lân. Lê Văn Căn. H- Nông thôn, 1970.

18. Sổ tay phân bón. Lê Văn Căn. NXB Giải phóng, 1975.

19. Bón vôi: Lý luận và thực tiễn. Lê Văn Căn. H- Khoa học và Kỹ thuật, 1977. 

20. Nông hoá (Giáo trình). Đồng tác giả. H- Nông nghiệp, 1978.

Trang 1 trong 2Đầu tiên    Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối    
close

Thông báo