Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ khoa học Lê Văn Căn


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1921

Sinh tại Quảng Nam.

 1964-1968

- Được cấp bằng Tiến sĩ (1964).

- Cán bộ giảng dạy trường Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội.

 1968-1976

Phó Viện trưởng Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

 1976-1978

- Quyền Viện trưởng Viện Thổ nhưỡng Nông hóa.

- Phong hàm Giáo sư năm 1980.

1986
Nghỉ hưu.
1987
Mất tại Hà Nội.


so your wife cheated married and wanting to cheat my wife cheated now what do i do
close

Thông báo