Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Phan Lương Cầm


Niên biểu cuộc đời
Thời gian Hoạt động

 1943

Sinh tại Thừa Thiên - Huế.

1965 Tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

 1965 - 1968

Giảng viên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

 1968 - 1973 

Nghiên cứu sinh tại trường Đại học Lômônôxốp, Liên xô.

 1973- 2008

- Giảng viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội;

- Phong hàm Phó Giáo sư (1991);

- Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ăn mòn và Bảo vệ kim loại (1996 - 2008);

- Chủ tịch Hiệp hội Vật liệu và Ăn mòn Châu Á - Thái Bình Dương (1999-2001);

- Phong hàm Giáo sư Hóa học (2002).


so your wife cheated married and wanting to cheat my wife cheated now what do i do
find me a girlfriend site i cheated on my girlfriend and i want her back