Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ khoa học Nguyễn Văn Hộ


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1943

Sinh tại  tỉnh Vĩnh Phúc.

 1966

Tốt nghiệp khoa Toán, trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

1977 Bảo vệ luận án Phó Tiến sĩ tại Viện Hàn lâm khoa học Liên Xô.
1988 Bảo vệ luận án Tiến sĩ tại Viện Hàn lâm khoa học Liên Xô.

 1991 - 1994

Phó Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Việt Bắc.

 1994 - 1997

Hiệu trưởng trường Đại học Đại cương, Đại học Thái Nguyên.

 1997 - 2001
Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên.
Từ 2009 

- Nghỉ hưu;

- Giảng viên mời tại trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên.


close

Thông báo