Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Huỳnh Kim Diệu


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1956

Sinh tại huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.

1980 Tốt nghiệp Đại học Cần Thơ.

 Từ 1980

- Giảng viên Khoa Chăn nuôi Thú y, Đại học Cần Thơ (1980 - 1996);

- Học Cao học chuyên ngành Thú y tại Đại học Cần Thơ (1993 - 1997);

- Giảng viên Khoa Nông nghiệp, Đại học Cần Thơ (1996 - 2003);

- Nghiên cứu sinh chuyên ngành Bệnh lý học và Chữa bệnh vật nuôi, Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh (2003 - 2007);

- Giảng viên Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng, Đại học Cần Thơ (2004 - 2012).


clinic of abortion go scraping of the uterus