Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Huỳnh Kim Diệu


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Đề tài: Sử dụng lá Xuân hoa (Pseuderanthemum    palatiferum) để phòng trị tiêu chảy heo con theo mẹ và sau cai sữa.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chuyên ngành khoa học: Bệnh lý học và Chữa bệnh vật nuôi

Người hướng dẫn:

Năm bảo vệ: 2007

Đơn vị bảo vệ: Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh.