Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Huỳnh Kim Diệu


Khóa luận tốt nghiệp đại học
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Đề tài: (Lĩnh vực Chăn nuôi - Thú y).

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chuyên ngành khoa học: Chăn nuôi - Thú y

Người hướng dẫn:

Năm bảo vệ: 1980

Đơn vị bảo vệ: Đại học Cần Thơ.