Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Huỳnh Kim Diệu


Quá trình giảng dạy và đào tạo
QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ ĐÀO TẠO

Hướng dẫn Cao học: 7 luận văn Thạc sĩ.

1. Nguyễn Thành Văn, "So sánh hoạt tính kháng khuẩn của Rau mương (Ludwigia hyssopifolia), Tràm (Melaleuca leucadendra L), Trầu không (Piper betle L) và Sâm đại hành (Eleutherine subaphylla)”, 2010.

2. Nguyễn Ngọc Giao, "Bước đầu xác định dòng và tính kháng khuẩn của Gừng (Zingiber officinale Roscoe), Hành lá (Allium fistulosum L), Lá lốt (Piper lolot C.D.C) và Sả (Cymbopogon sp)", 2010.

3. Lê Thị Loan Em, "Bước đầu xác định dòng và tính kháng khuẩn của Nghệ (Curcuma longa L.), Sống Đời (Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers.), Nhọ nồi (Eclipta prostrate) vChó đẻ thân xanh (Phyllanthus niruri Linn)", 2010.

4. Phạm Thị Mỹ Dung, "Sử dụng bột lá Xuân Hoa (Pseuderanthemum palatiferum) để phòng bệnh do vi khuẩn Edwardsiella ictaluri và Aeromonas hydrophila trên cá tra (Pangasianodon hypophthamus)", 2010.

5. Nguyễn Thị Bửu Châu, "Bước đầu phân dòng và so sánh hoạt tính kháng khuẩn của Bàng (Terminalia catappa) và Dâm Bụt (Hibiscus rosa – sinensis)", 2012.

6. Lê Thị Diễm Kiều, "Nghiên cứu sự đa dạng di truyền và khả năng kháng khuẩn của Rau Dừa nước (Ludwigia adscendens (L) Hara) và Mã đề (Plantago major L)", 2012.

7. Lê Trung Hiếu, "Nghiên cứu sự đa dạng di truyền và hoạt tính kháng khuẩn của cây tần dày lá (Plectranthus amboinicus(Lour.) Spreng) và rau má (Hydrocotyle asiatica (L) Urban)", 2012.

 

my wife cheated now what do i do site my wife cheated now what do i do
cheat boyfriend i cheat on my boyfriend cheat on your boyfriend
find me a girlfriend blog.linglinzhu.com i cheated on my girlfriend and i want her back
dating for married go married men who cheat