Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Huỳnh Kim Diệu


Các đề tài nghiên cứu

1. Tác dụng của cơm mẻ trên năng suất heo con theo mẹ và heo cai sữa đến 2 tháng tuổi. Đề tài cấp Trường Đại học Cần Thơ, 2001. Huỳnh Kim Diệu (Chủ nhiệm).

2. Nghiên cứu tác dụng dược lý và sử dụng bột lá Xuân hoa (Pseuderanthemum Palatiferum) để phòng trị bệnh tiêu chảy heo con. Đề tài cấp Bộ, 2005. Huỳnh Kim Diệu (Chủ nhiệm).

3. Nghiên cứu sản xuất thuốc trị tiêu chảy heo con được chiết tách từ lá Xuân hoa (Pseuderanthemum Palatiferum). Đề tài cấp Bộ, 2008. Huỳnh Kim Diệu (Chủ nhiệm).

4. Nghiên cứu  khả năng phòng bệnh của lá Xuân hoa trên vi khuẩn Aeromonas spp và Edwardsiella spp gây bệnh ở cá tra. Đề tài cấp Trường Đại học Cần Thơ, 2010. Huỳnh Kim Diệu (Chủ nhiệm).

5. Nghiên cứu hoạt tính kháng khuẩn của một số cây thuốc dân gian và chọn lọc vài cây thuốc có hoạt tính kháng khuẩn cao. Đề tài cấp Bộ, 2011. Huỳnh Kim Diệu (Chủ nhiệm).

so your wife cheated go my wife cheated now what do i do