Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Ba


Sách đã xuất bản

1. Trồng rau (Giáo trình). Trần Thị Ba. 1999.

2. In situ conservation of plant genetic resources in home gardens of southern Vietnam. Co-author. International Plant Genetic Resources Institute (IPGRI), Rome, Italy, 1999.

3. 101 câu hỏi thường gặp trong sản xuất nông nghiệp. Tập 7: Kỹ thuật trồng dưa hấu, dưa leo…, cách gieo ươm cây con cà chua, ớt…, phòng trừ sâu bệnh rên các loại rau màu. Đồng tác giả. NXB Trẻ, 2000.        

4. 101 câu hỏi thường gặp trong sản xuất nông nghiệp. Tập 8: Hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Màng phủ nông nghiệp, trồng rau sạch. Đồng tác giả. NXB Trẻ, 2000.   

5. Kỹ thuật trồng rau. Đồng tác giả. H- Nông nghiệp, 2001.

6. Kỹ thuật và kinh nghiệm trồng rau trái vụ. Đồng tác giả. H- Nông nghiệp, 2002.

7. Kỹ thuật sản xuất rau sạch (Giáo trình). Trần Thị Ba. 2008.    

8. Kỹ thuật sản xuất rau sạch. Trần Thị Ba. NXB Đại học Cần Thơ, 2010.