Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Ba


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Đề tài: Ảnh hưởng của màng phủ đến tiểu môi trường, bù lạch - rầy mềm, sự sinh trưởng và phẩm chất của dưa leo - dưa hấu ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chuyên ngành đào tạo: Trồng trọt

Người hướng dẫn:

Năm bảo vệ: 2006

Đơn vị bảo vệ: Đại học Cần Thơ.