Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Ba


Quá trình giảng dạy và đào tạo
QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ ĐÀO TẠO

Hướng dẫn Cao học: 7 luận văn Thạc sĩ.

1. Phạm Thanh Phong, “Hiệu quả của gốc ghép đến khả năng chống chịu bệnh héo tươi do vi khuẩn (Ralstonia solanacearum) và sự sinh trưởng, năng suất, chất lượng cà chua Red crown 250”, 2007.

2. Trần Trung Tính, “Hiệu quả của gốc ghép đến sự sinh trưởng, năng suất và phẩm chất dưa hấu F1 Thành Long TN 522 tại Hậu Giang và Bạc Liêu", 2010.

3. Lê Thị Thúy Kiều, “Ảnh hưởng của tổ hợp giá thể đất Feralit vàng đỏ Phú Quốc với xơ dừa DASA lên năng suất và phẩm chất của cải mầm và cà chua Red Crown 250", 2010.

4. Ngô Thị Hồng Yến, “Khảo sát một số biện pháp kỹ thuật của thủy canh cải mầm”, 2011.

5. Trần Thị Hồng Thơi, “Ảnh hưởng của vị trí và phương pháp ghép dưa lê lên gốc Bình bát dây (Coccinia grandis L.) đến năng suất và chất lượng trái”, 2012.

6. Hà Thanh Thảo, “Hiệu quả của mô hình canh tác rau ứng dụng tiến bộ kỹ thuật tại huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu”, 2012.

7. Trần Thiện Thiên Trang, “Khảo sát một số biện pháp kỹ thuật sản xuất rau cần nước”, 2012.

 

dating for married go married men who cheat