Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Ba


Các đề tài nghiên cứu

1. Ảnh hưởng của các biện pháp phủ liếp trên năng suất ớt tại phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Đề tài cấp Trường Đại học Cần Thơ, 1999-2000. Trần Thị Ba (Chủ nhiệm).

2. Nghiên cứu biện pháp canh tác dưa hấu trong mùa mưa ở Đồng bằng sông Cửu Long. Đề tài cấp Bộ, 2001 - 2004. Trần Thị Ba (Tham gia).

3. Nghiên cứu biện pháp bón phân, tưới nước khi sử dụng màng phủ nông nghiệp trên dưa hấu. Đề tài cấp Trường Đại học Cần Thơ, 2002 - 2004. Trần Thị Ba (Chủ nhiệm).

4. Phát triển và lập mô hình phòng trừ tổng hợp (IPM) đối với sâu bệnh hại rau màu ở Đồng bằng sông Cửu Long. Đề tài cấp Bộ, 2002 - 2005. Trần Thị Ba (Tham gia).

5. Biện pháp nâng cao chất lượng dưa lê. Đề tài cấp Trường Đại học Cần Thơ, 2003-2004. Trần Thị Ba (Chủ nhiệm).

6. Khảo nghiệm một số loại phân thủy canh (MU, ME, HO & CC) của Công ty Phân bón miền Nam trên các loại rau ăn lá và rau ăn trái. Đề tài cấp Địa phương, 2005 - 2006. Trần Thị Ba (Chủ nhiệm).

7. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao trồng rau an toàn qui mô gia đình tại thị xã Sóc Trăng. Đề tài cấp Địa phương, 2005 - 2006. Trần Thị Ba (Chủ nhiệm).

8. Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật tạo trái dưa hấu hình vuông và hình quả núi phục vụ chưng tết. Đề tài cấp Trường Đại học Cần Thơ, 2005 - 2007. Trần Thị Ba (Tham gia).  

9. Nghiên cứu qui trình sản xuất cải mầm gia đình. Đề tài cấp Trường Đại học Cần Thơ, 2005 - 2007. Trần Thị Ba (Tham gia).

10. Đánh giá khả năng kháng bệnh héo tươi do vi khuẩn (Ralstonia solanicearum) trên cà chua ghép ở Đồng bằng sông Cửu Long. Đề tài cấp Bộ, 2006 - 2008. Trần Thị Ba (Chủ nhiệm). 

11. Nghiên cứu và ứng dụng trồng dưa hấu, cà chua ghép gốc chống bệnh héo rũ do nấm Fusarium sp. và vi khuẩn Ralstonia solanacearum tại Hậu Giang. Đề tài cấp Tỉnh, 2006-2008. Trần Thị Ba (Chủ nhiệm). 

12. Nghiên cứu và ứng dụng trồng dưa hấu, cà chua ghép gốc chống bệnh héo rũ do nấm Fusarium sp. và vi khuẩn Ralstonia solanacearum, Bạc Liêu. Đề tài cấp Tỉnh, 2006-2008. Trần Thị Ba (Chủ nhiệm). 

13. Xây dựng mô hình trồng rau an toàn dạng công nghệ cao cho hộ gia đình ở khu đô thị. Đề tài cấp Trường Đại học Cần Thơ, 2007-2008. Trần Thị Ba (Tham gia). 

14. Ứng dụng công nghệ cao xây dựng mô hình trồng rau an toàn phục vụ phát triển du lịch tại huyện Phú Quốc, Kiên Giang. Đề tài cấp Tỉnh, 2008-2009. Trần Thị Ba (Chủ nhiệm). 

15. Ứng dụng khoa học công nghệ trong việc sản xuất cải mầm an toàn qui mô công nghiệp. Đề tài cấp Trường Đại học Cần Thơ, 2010-2011. Trần Thị Ba (Chủ nhiệm). 

16. Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật tạo cây cà bi kiểng phục vụ chưng tết. Đề tài cấp Trường Đại học Cần Thơ, 2010-2011. Trần Thị Ba (Tham gia). 

so your wife cheated married and wanting to cheat my wife cheated now what do i do