Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Ba


Các bài báo nghiên cứu

 1. Điều tra hiện trạng canh tác, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên dưa hấu tại Cần Thơ, Tiền Giang và Trà Vinh vào mùa mưa năm 2002. Đồng tác giả. Tạp chí Khoa học, trường Đại học Cần Thơ, 2003.

2. Ảnh hưởng của màng phủ nông nghiệp và sử dụng nông dược theo IPM lên dịch hại, sự tăng trưởng và năng suất dưa leo tại huyện Vị Thủy, tỉnh Cần Thơ trong vụ Xuân Hè 2002. Đồng tác giả. Tạp chí Khoa học, trường Đại học Cần Thơ, 2003.

3. So sánh năng suất và phẩm chất một số giống dưa hấu tại ngoại thành thành phố Cần Thơ từ năm 2001-2003. Đồng tác giả. Tạp chí Khoa học, trường Đại học Cần Thơ, số 2, 2004.

4. Hiện trạng canh tác và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên dưa hấu mùa mưa tại tỉnh Cần Thơ, Tiền Giang và Trà Vinh. Đồng tác giả. Tạp chí Khoa học, trường Đại học Cần Thơ, số 2, 2004.

5. Nâng cao năng suất và phẩm chất dưa hấu mùa mưa bằng biện pháp phủ liếp và liều lượng phân đạm tại Cần Thơ. Đồng tác giả. Tạp chí Khoa học, trường Đại học Cần Thơ, số 2, 2004.

6. Đánh giá sự sinh trưởng và năng suất 4 giống dưa leo HMX-3469, Mummy, Vlasstar và Địa phương tại Cần Thơ. Đồng tác giả. In trong: Kỷ yếu Hội nghị khoa học tuổi trẻ khối Nông-Lâm-Ngư toàn quốc lần thứ II, 2005.

7. Cải thiện năng suất và phẩm chất dưa lê (muskmelon) bằng cách bón phân kali trên đất phù sa tại Cần Thơ vụ Xuân Hè năm 2004. Đồng tác giả. Tạp chí Khoa học, trường Đại học Cần Thơ, số  4, 2005.

8. Ảnh hưởng của vật liệu phủ liếp và thuốc trừ sâu đến sự sinh trưởng và năng suất dưa hấu trong mùa mưa ở Đồng bằng sông Cửu Long. Đồng tác giả. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 1, 2005.

9. Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật tạo trái dưa hấu hình vuông phục vụ chưng tết. Đồng tác giả. Tạp chí Khoa học, trường Đại học Cần Thơ, số 9, 2008.

10. So sánh sự sinh trưởng, năng suất và phẩm chất của 11 giống dưa lê trong nhà lưới vụ Xuân Hè 2007. Đồng tác giả. Tạp chí Khoa học, trường Đại học Cần Thơ, số 11a, 2009.

11. Trắc nghiệm sáu giống cải xà lách vụ Xuân Hè 2008. Đồng tác giả. Tạp chí Khoa học, trường Đại học Cần Thơ, số 11a, 2009.

12. Thử nghiệm mô hình phòng trừ tổng hợp sâu bệnh (IPM) cho sản xuất rau an toàn ở Đồng bằng sông Cửu Long. Đồng tác giả. Tạp chí Khoa học, trường Đại học Cần Thơ, số 11a, 2009.

13. Hiệu quả phân hữu cơ sinh học lên năng suất rau muống tại Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Đồng tác giả. Tạp chí Khoa học, trường Đại học Cần Thơ, số 11b, 2009.

14. So sánh sự sinh trưởng, năng suất và tỉ lệ trái vuông của 3 giống dưa hấu ghép trên gốc bầu sao. Đồng tác giả. Tạp chí Khoa học, trường Đại học Cần Thơ, số 11a, 2009.

15. Hiệu quả của các loại giá thể, giống và dinh dưỡng trên sự sinh trưởng và năng suất của xà lách trồng thủy canh gia đình, Đông Xuân 2007. Đồng tác giả. Tạp chí Khoa học, trường Đại học Cần Thơ, số 11a, 2009.

16. Chuỗi cung ứng rau Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng GAP. Trần Thị Ba. Vietnam supply chain, 2009.

17. Ảnh hưởng gốc ghép bầu nhật lên sự sinh trưởng, năng suất và phẩm chất của dưa lê Kim Cô Nương, Xuân Hè 2008. Đồng tác giả. Tạp chí Khoa học, trường Đại học Cần Thơ, số 11a, 2009.

18. Đánh giá tỉ lệ bệnh héo tươi và năng suất cà chua RC250 ghép trên các loại gốc ghép khác nhau trong nhà lưới. Đồng tác giả. Tạp chí Khoa học, Đại học Cần Thơ, số 11a, 2009.

19. Kết quả nghiên cứu, ứng dụng biện pháp sinh học trong sản xuất rau an toàn và giải pháp thực hiện. Đồng tác giả. Tạp chí Khoa học và Công nghệ An Giang, số 2, 2010.

20. Đánh giá khả năng chống chịu bệnh héo xanh do vi khuẩn (Ralstonia solanacearum) của cà chua ghép trong nhà lưới. Đồng tác giả. Hội thảo Quốc gia Bệnh hại Thực vật Việt Nam lần thứ 9 tại Đại học Nông Lâm Huế.  2010.

Trang 1 trong 3Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  Tiếp   Cuối