Các tư liệu về  Phó giáo sư Nguyễn Văn Thụ


Sách đã xuất bản

I. Các tác phẩm hội họa

1. Mẹ (Tranh lụa). Nguyễn Thụ, 1957.

2. Cháu Yên (Tranh lụa). Nguyễn Thụ, 1960.

3. Núi rừng là của con, nhà máy cũng của con (Tranh lụa). Nguyễn Thụ, 1960.

4. Hai chị em (Tranh màu nước). Nguyễn Thụ, 1961.

5. Ru con (Tranh chì than). Nguyễn Thụ, 1961.

6. Bà mẹ đan túi (Tranh mực nho). Nguyễn Thụ, 1963.

7. Cô gái Tày (Tranh mực nho). Nguyễn Thụ, 1964.

8. Dân quân (Tranh mực nho). Nguyễn Thụ, 1964.

9. Cô văn công (Tranh mầu nước). Nguyễn Thụ, 1964.

10. Mẹ Suốt (Tranh mực nho). Nguyễn Thụ, 1967.

11. Thuyền trên sông Hồng  (Tranh mực nho). Nguyễn Thụ, 1967.

12. Sông Tam Bạc (Tranh mực nho). Nguyễn Thụ, 1967.

13. Hải quân (Tranh mực nho). Nguyễn Thụ, 1967.

14. Đóng bao (Tranh khắc gỗ). Nguyễn Thụ, 1967.

15. Chở phân bón ra đồng (Tranh mầu nước). Nguyễn Thụ, 1968.

16. Cô gái Thái (Tranh mầu nước). Nguyễn Thụ, 1970.

17. Cô gái Thái (Tranh mực nho). Nguyễn Thụ, 1970.

18. Ghé qua bản (Tranh lụa). Nguyễn Thụ, 1970.

19. Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân (Tranh lụa). Nguyễn Thụ, họa sĩ Huy Oánh, 1970.

20. Bác Hồ đi công tác (Tranh lụa). Nguyễn Thụ, 1970.

 

cheat boyfriend allpaul.com cheat on your boyfriend
Trang 1 trong 3Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  Tiếp   Cuối