Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Ngọc


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

  1932

Sinh tại huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà Tây (nay thuộc Hà Nội).

 

1953 - 1975

 

- Cán bộ điệp báo, Bộ Công an, Trung ương cục miền Nam;

- Bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành Vật lý địa cầu tại Pháp (1959);

- Được cấp bằng Kỹ sư đóng tàu tại Pháp (1963);

- Bảo vệ luận án Tiến sĩ khoa học chuyên ngành Toán học tại Pháp (1963).

1975 - 1977 

Cán bộ bảo vệ chính trị, Bộ Nội vụ tại thành phố Hồ Chí Minh.

1977 - 1987

- Chuyên viên BPK/PGA, Cục KC2 (V14), Bộ Nội vụ tại Hà Nội;

- Phong hàm Giáo sư Toán học (1984);

1987 - 1988
Chuyên viên cao cấp (V11), Bộ Nội vụ tại Hà Nội.
1988 - 1992
Phó Cục trưởng Cục Khoa học và Kỹ thuật (V14 mới), Bộ Nội vụ tại Hà Nội.
1993 - 1994
Phó Cục trưởng Cục Tham mưu tổng hợp (V11), Bộ Nội vụ tại Hà Nội.

 

 1994 - 1996

 

- Được phong hàm Thiếu tướng (1994);

- Cục trưởng Cục Viễn thông Tin học (V17), Bộ Nội vụ;

- Bí thư Đảng ủy Cục V17, Bộ Nội vụ;

- Chủ tịch Hội đồng Khoa học Ban chỉ đạo 49/CP - Chương trình Quốc gia phát triển Công nghệ Thông tin.

1996 - 1999
Phó Ban chỉ đạo Chương trình Quốc gia phát triển Công nghệ Thông tin.
1999 - 2000
Tư vấn Chương trình Y2K
2000 - 2006

- Ủy viên Hội đồng Quản trị trường Đại học Dân lập Thăng Long Hà Nội;

- Phó Chủ tịch Hội Vô tuyến điện tử (REV);

- Phó Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam;

- Thành viên Hội IEEE và IEEE Com. Soc.

2 - 5- 2006 Mất tại Bệnh viện 198 Bộ Công an.

 

close

Thông báo