Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Khoa học Phan Đình Châu


Sách đã xuất bản

1. Tổng hợp một số hợp chất thiên nhiên chứa nitơ có hoạt tính sinh học cao. Phan Đình Châu. H- Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001.

2. Các quá trình cơ bản tổng hợp Hóa dược hữu cơ. Phan Đình Châu. H- Khoa học và Kỹ thuật, 2003.

3. Kỹ thuật sản xuất dược phẩm. Phan Đình Châu, Nguyễn Việt Hương, Từ Minh Kống, Đỗ Hữu Nghị. Thư viện Đại học Dược Hà Nội, 2005.

4. Các quá trình cơ bản tổng hợp hữu cơ. Phan Đình Châu. H- Khoa học và Kỹ thuật, 2005; Tái bản, 2008.

5. Hóa dược và Kỹ thuật tổng hợp. Phan Đình Châu. H- Khoa học và Kỹ thuật, 2006.