Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Khoa học Phan Đình Châu


Niên biểu cuộc đời

 Thời gian

 Hoạt động

 1949

Sinh tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

1957-1964 

Học Tiểu học và THCS Hạ Trạch.

1964-1967 

Học THPT tại Bố Trạch, Quảng Bình.

 1968-1973

Sinh viên Đại học Bách khoa Budapest, Hungary .

1974

Thực tập sinh Sau Đại học tại Budapest, Hungary. 

1975-2001

- Công tác tại trường Đại học Dược Hà Nội.

Thực tập sinh về giảng dạy Đại học tại Đại học Bách khoa Budapest, Hungary (1984).

- Nghiên cứu sinh tại Viện Hàn lâm Khoa học Hungary (1985-1986).

- Cộng tác viên khoa học tại Viện Hàn lâm Khoa học Hungary (1990-1991);

- Cộng tác viên khoa học  tại Công ty Hóa dược phẩm Alkaloida, Hungary. (1993).

- Nghiên cứu sinh cấp II tại trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (1994-1995).

Từ 2002 Công tác tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội.