Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Khoa học Phan Đình Châu


Các đề tài nghiên cứu

1. Nghiên cứu tổng hợp các hợp chất dị vòng chứa nitơ dự đoán có hoạt tính sinh học. Đề tài cấp Nhà nước, 2004-2005. Phan Đình Châu (Chủ nhiệm).

2. Nghiên cứu tổng hợp các dẫn xuất benzodiazepin và xây dựng quy trình điều chế thuốc an thần gây ngủ diazepam. Đề tài cấp Nhà nước, 2006-2008. Phan Đình Châu (Chủ nhiệm).

3. Nghiên cứu sản xuất thuốc điều trị các bệnh tim mạch nifedipin và nitroglycerin. Đề tài cấp Thành phố, 2006-2008. Phan Đình Châu (Chủ nhiệm).

 

my wife cheated now what do i do site my wife cheated now what do i do