Các tư liệu về  Giáo sư Đoàn Thị Nhu


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1925

Sinh tại huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

 10-1948 đến 1-1953

- Tham gia quân đội, sinh viên Quân dược (Học tại chức);

- Công tác tại: Phòng Quân dược Khu Trung ương; Khu 12 và Xưởng Quân dược Khu 10; Đại Đội phó (1952); Dược sĩ Đại học (tháng 1-1953).

 2-1953 đến 12-1956

Trưởng Tiểu ban Dược chính, Bộ Tư lệnh Quân khu Tây Bắc.
 1-1957 đến 7-1958 Giảng viên Bộ môn Dược lý, Trường Sĩ quan Quân y.
  8-1948 đến   8-1960 Giảng viên Bộ môn Dược lý, Trường Đại học Y Dược khoa.

9-1960 đến  8-1962

Thực tập khoa học về Dược lý tại Bungari.
10-1962 đến 6-1968 Trưởng phòng Dược lý, Viện Dược liệu.
7-1968 đến 10-1969 Phó Viện trưởng Viện Dược liệu.
11-1969 đến 10-1970 Thực tập khoa học về Dược lý học tại Pháp.
11-1970 đến 12-1986

- Phó Viện trưởng Viện Dược liệu;                  

- Viện trưởng Viện Dược liệu (từ tháng 3-1978);          

- Đại biểu Quốc hội khóa 7 (1981 - 1986), Ủy viên thư ký Ủy ban Y tế - Xã hội của Quốc hội.

1-1987 đến 6-1995 Nghiên cứu viên cao cấp của Viện Dược liệu.
Từ 7-1995

- Nghỉ hưu;

- Tham gia một số công tác khoa học ở Viện Dược liệu.

 

so your wife cheated married and wanting to cheat my wife cheated now what do i do
close

Thông báo