Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tác Anh


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1941

Sinh tại Quảng Trị.

1964 - 1967

Cán bộ giảng dạy trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

 1968 - 1974

Nghiên cứu sinh tại Viện Liên hợp nghiên cứu Hạt nhân Dubna, Liên Xô.

1975 - 2000 Nghiên cứu Vật lý Hạt nhân thực nghiệm, giảng dạy vật lý Nơtron tại Viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt .

Từ 2001

Cán bộ giảng dạy trường Cao đẳng Công nghệ thông tin thành phố Hồ Chí Minh.