Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan An


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1944

Sinh ở Quảng Nam.

 1966

Tốt nghiệp Khoa Lịch sử, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.

 1992

- Nghiên cứu viên Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ, chuyên ngành Nhân học và Tôn giáo học;

- Tham gia giảng dạy tại Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, Đại học KHXH và NV Tp. Hồ Chí Minh;

- Bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành Sử học – Dân tộc học.

 1996

Được phong hàm Phó Giáo sư.