Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan An


Các bài báo nghiên cứu

1. The Influence of Indian Culture Pogoda Architecture in the Mekong Delta. Phan An. Vietnam – India Relations – A compilation of selected Papers (1997 – 1998).

2.  Luật tục Stiêng và vấn đề đất rừng ở tỉnh Bình Phước hiện nay. Phan An. In trong: “Luật tục và phát triển nông thôn hiện nay ở Việt Nam. H- Chính trị Quốc gia, 2000.

3. Trương Kút người Chăm. Phan An. In trong: “Những thành tựu nghiên cứu khoa học của Viện KHXH tại thành phố Hồ Chí Minh”. H- Khoa học Xã hội, 2000.

4. Hoạt động thương mại của người Chăm xưa và nay. Đồng tác giả. In trong: “Những thành tựu nghiên cứu khoa học”. H- Khoa học Xã hội, 2000.

5. Đặc thù tôn giáo và dân tộc của vùng đất Nam Bộ. Phan An. Tạp chí Cộng sản, 11.2001.

6. The minority ethnics and ethnics policy in Vietnam. Phan An. In trong: Kỷ yếu về Quan hệ quốc tế và nhận thức về dị biệt văn hóa. Đại học Kobe, Nhật Bản, 11-2001.

7. Văn hóa dân gian trong quá trình đô thị hóa (từ thực tiễn vùng đất Nam Bộ). Đồng tác giả. In trong: “Văn hóa dân gian và sự phát triển văn hóa đô thị”. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002.

8. Một vài nghề thủ công của người Khmer ở Bảy Núi – An Giang. Phan An. In trong: “Xóm nghề và nghề thủ công truyền thống Nam Bộ". NXB Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, 2002.

9. Vấn đề dân tộc và tôn giáo ở Sóc Trăng. Phan An. In trong: “Vấn đề dân tộc và tôn giáo ở Sóc Trăng”. H- Khoa học Xã hội, 2002.

10. Người Hoa ở Sóc Trăng – Quá khứ và hiện tại. Phan An. Trong sách “Vấn đề dân tộc và tôn giáo ở Sóc Trăng”. H - Khoa học Xã hội, 2002.

11. 300 year of a doptions and modifications in the religions and cults in southern Vietnam – Mordern Vietnam: transition Identities. Phan An. Book of abstracts for International Bi – Annual Conference EUROVIET V. 28. St.Petersburg, 30 May 2002.

12. Tục thờ cúng Bà Thiên Hậu của người Hoa ở Thành phố Hồ Chí Minh. Phan An. Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, số 3, 15/2002.

13. Một số tập tục kiêng kỵ và thờ cúng cá voi của người dân xã Phước Tỉnh, huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Phan An. Tạp chí Dân tộc học, số 5, 2002.

14. Người Raglai ở Việt Nam. Đồng tác giả. In trong: “Những vấn đề văn hóa và ngôn ngữ Raglai”. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2003.

15. Những biến đổi về xã hội và văn hóa ở người Raglai từ sau năm 1975. Phan An. In trong: “Những vấn đề văn hóa và ngôn ngữ Raglai”. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2003.

16. Giáo dục Khmer trong bối cảnh vấn đề dân tộc ở Nam Bộ và chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta. Phan An. In trong: “Phát triển giáo dục vùng dân tộc Khmer ở Nam Bộ”. NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2003.

17. Người Việt Nam Bộ trước và trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đồng tác giả. In trong: “Những thành tựu khoa học xã hội và nhân văn ở các tỉnh phía Nam trong thời kỳ đổi mới”. H- Khoa học Xã hội, 2003.

18. Relationship between religions and nationalities in South Vietnam – Anthropology Review. Phan An. Institute of Anthropology, 1(3), 2003.

19. Cá nhân và cộng đồng trong quan hệ ứng xử lối sống đô thị. Phan An. Tạp chí Nghiên cứu Con người và Xã hội – Trung tâm Khoa học Xã hội & Nhân văn, Thành phố Hồ Chí Minh, 9 – 2003.

20. Phật giáo trong đời sống người Khmer Nam Bộ. Phan An. Tạp chí nghiên cứu tôn giáo, số 5, 2003.

 

Trang 1 trong 2Đầu tiên    Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối