Các tư liệu về  Giáo sư,Viện sĩ Tiến sĩ khoa học Phạm Minh Hạc


Niên biểu cuộc đời
Thời gian

Hoạt động

1935

Sinh tại Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội.

1946 - 1949

Cán bộ Văn phòng huyện uỷ Huyện Kim Bảng, Hà Nam; Phụ trách thiếu nhi xã Nhật Tựu, Kim Bảng, Hà Nam; Đội viên Đội Tuyên truyền Ban Tuyên huấn Hà Nam.  

1954 Tốt nghiệp trường Trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền (Liên khu III).
1954 - 1955 Sinh viên trường Đại học Văn khoa Hà Nội.
1962 Tốt nghiệp Tâm lý học Trường Đại học Tổng hợp Mátxcơva, Liên Xô.

1962 - 1968

Cán bộ giảng dạy, Tổ trưởng Tổ Bộ môn Tâm lý học, trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

1971 Bảo vệ Tiến sĩ Tâm lý học về "Cơ chế não của trí nhớ" tại trường Đại học Tổng hợp   Mátxcơva.

1971 - 1972

Phó Ban Tâm lý học, Viện Khoa học Giáo dục.

1977

 Bảo vệ Tiến sĩ Khoa học Tâm lý học về "Hành vi và Hoạt động" tại trường Đại học Tổng hợp Mátxcơva, Liên Xô.

1977 - 1981

Trưởng ban Tâm lý học, Viện Khoa học Giáo dục.

  1981-2001

Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục, Bộ Giáo dục(1981- 1987);

Đại biểu Quốc hội khoá 7 và 8 (1981-1991), Uỷ viên Thư ký Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật của Quốc hội khoá 7 (1981-1986);

Thứ trưởng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục (1985 - 1990);

Thứ trưởng thứ nhất kiêm Thường trực Bộ Giáo dục - Đào tạo (1990 - 1996);

Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Chính trị Nga ( 1999);

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương (1996 - 2001).


2001 -2009

Phó Ban thứ nhất kiêm Thường trực Ban Khoa giáo Trung ương (1996 - 2003);

Uỷ viên Hội đồng Lý luận Trung ương; Chủ tịch Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước (2001 - 2006);

Sáng lập và là Viện trưởng đầu tiên Viện Nghiên cứu Con người, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam (1999 - 2007);

Uỷ viên Hội đồng Khoa học Hội đồng Nghiên cứu Giá trị và Triết học ở Oasinhton, Mỹ (2002 - 2007);

Uỷ viên Hội đồng Khoa học Viện Nghiên cứu Con người, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam (2007);

Uỷ viên Hội đồng Khoa học Liên đoàn Nghiên cứu Giá trị Thế giới (2004 - 2009).

 

 
 
 
 
 
 
so your wife cheated guitar-frets.com my wife cheated now what do i do
close

Thông báo