Các tư liệu về  Giáo sư,Viện sĩ Tiến sĩ khoa học Phạm Minh Hạc


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học

 Luận án Tiến sĩ

Đề tài: Cơ chế não của trí nhớ

Người hướng dẫn :

Ngôn ngữ : Tiếng Nga

Năm bảo vệ : 1971

Nơi bảo vệ :  Đại học Tổng hợp Mátxcơva, Liên Xô.

 

Luận án Tiến sĩ Khoa học

Đề tài: Hành vi  và  Hoạt động

Người hướng dẫn :

Ngôn ngữ : Tiếng Nga

Năm bảo vệ :1977

Nơi bảo vệ :  Đại học Tổng hợp Mátxcơva, Liên Xô.

 
cheat boyfriend allpaul.com cheat on your boyfriend