Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Thị Thanh Bình


Sách đã xuất bản

1. Hướng dẫn đồ án môn học Cung cấp điện. Đồng tác giả, H- Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2001.

2. Hướng dẫn thiết kế lắp đặt điện theo tiêu chuẩn IEC. Đồng tác giả, H- Khoa học và Kỹ thuật, 2001.

3. Hướng dẫn thiết kế lắp đặt điện theo tiêu chuẩn IEC 2009 (Tài liệu biên dịch). Đồng tác giả. H- Khoa học và Kỹ thuật, 2001.

4. Ngắn mạch và ổn định hệ thống điện. Đồng tác giả, H- Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2003.

5. Thiết kế hệ thống điện. Đồng tác giả, H- Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2004.

close

Thông báo