Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Thị Thanh Bình


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

1959 Sinh tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

 1978 - 1984

Sinh viên trường Đại học Năng lượng Moskva, Liên Xô.

Từ 1984

- Công tác tại bộ môn Cung cấp điện, trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh;

- Nghiên cứu sinh chuyên ngành Kỹ thuật điện tại trường Đại học Bách khoa Kiev, Ukraina (1992-1995);

- Phong hàm Phó Giáo sư ngành Điện (2006);

- Trưởng khoa Điện - Điện tử.


close

Thông báo