Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Thị Thanh Bình


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Đề tàì: Điều khiển tiêu thụ điện.

Ngôn ngữ: Tiếng Nga

Chuyên ngành khoa học: Kỹ thuật điện

Người hướng dẫn:

Năm bảo vệ: 1995

Đơn vị bảo vệ: Trường Đại học Bách khoa Kiev, Ukraina.


dating for married go married men who cheat
close

Thông báo